Hệ thống số hóa thông minh D-IONE vinh danh đạt giải ba nhân tài Đất Việt 2019

Vừa qua, ngày 15/11/2019, Hệ thống số hóa thông minh D-IONE của FSI Soft trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI vinh danh đạt giải ba sản phẩm hạng mục CNTT trong cuộc thi “Giải thưởng nhân tài đất Việt 2019”.