Tuyển dụng vị trí BA

Nhu cầu tuyển dụng tháng 4 tại FSI với vị trí BA, nộp hồ sơ ngay để nhận việc ngay trong tháng 4, với chế độ lương thưởng hấp dẫn.