FSI SOFT – CHẶNG ĐƯỜNG NHÌN LẠI NĂM 2019

Được thành lập từ năm 2016, đến nay, dù chỉ với chặng đường 3 năm nhưng FSI Soft ngày càng khẳng định rõ được vị thế của một doanh nghiệp trẻ trên thị trường chuyển đổi số. Năm 2019 không chỉ là một năm thành công của FSI Soft khi thể ...